ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΡΑΝΤΑΡ) ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  (ΡΑΝΤΑΡ) ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ (αρ. μελέτης —

——- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.35 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος