ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΑΤΣΟΥΛΙ” ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΣΟΥΛΙ»ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.54 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 1