Προμήθεια εργαλείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ       

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      30/7/2018

       Αριθ.  Πρωτ.     –7280  –

 

ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια εργαλειών   για την κάλυψη αναγκών του  εργατικού δυναμικού του τμήματος τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών
  4. Τον ΚΑ 30.6662.001. του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΠΑΥ 622/218 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 103/16-7-2018 απόφαση της ΟΕ

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Τρίτη   31/07/2018 και ώρα 10.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)
1 Πιστολέτο σκαπτικό Τεμ. 1    
2 Αντλία μετάγγισης πετρελαίου Τεμ. 1    
3 Κλειδιά γερμανικά γερμανοπούγωνα  των  16 τεμ σειρές. 2    
4 Λουκέτα  πασπαρτου Τεμ. 50    
5 Ναυτικά κλειδιά τεσταρισμένα Τεμ. 6    
6 Ψαλίδες κοπής  PVC Τεμ. 2    
7 Κεφαλή αεροσυμπιεστή Τεμ. 1    
8 Σετ ιμάντες Τεμ. 12    
9 Σκάλα αλουμινίου 10σκαλοπατιών Τεμ. 1    
10 Εργαλειοθήκη Τεμ. 1    
11 Σετ τρυπάνια των 10 τεμαχίων Τεμ. 1    
12 Σκάφαντρα τεμ 5    
13 Φτυάρια με ξύλο Τεμ. 5    
14 Κασμάδες τεμ 5    
15 Ναυτικά κλειδιά ανοξείδωτα 10mm Τεμ. 20    
16 Αλυσίδα ανοξείδωτη ΙΝΟΧ για βιολογικό καθαρισμό κιλά 15    
17 Τσιμπήδες υδραυλικές 2,5 ίντσες Τεμ 2    
18 Αλυσοκάβουρες 4 ίντσες Τεμ 2    
19 Φλοτεροδιακόπτης Τεμ 5    
ΣΥΝΟΛΟ  
ΦΠΑ 24%  
Γενικό Σύνολο  

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 304/2018 απόφαση του Δημάρχου .( ΑΔΑ: ΩΩ65ΩΨΞ-6ΕΙ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ