προμήθεια χρωμάτων για την Τ.Κ. Χαλκιοπούλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      4/3/2019

 Αριθ.  Πρωτ.                – 1915     –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   χρωμάτων για τη Τ.Κ. Χαλκιοπούλου ( για την παιδική χαρά καθώς και για τη συνρήρηση των ελαιοχρωματισμών υποδομών σε κοινόχρηστους χώρους)
  4. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α383 με ΑΔΑ 6Θ32ΩΨΞ-ΨΨ5 με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 1.500,00 €   για την εν λόγω προμήθεια

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή 8-3-2019   και ώρα 10.30 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Α/Α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή Δαπάνη
1 Βερνικόχρωμα ( ρυπολίνες ) νερού σε διάφορα χρώματα συσκευασία των 36 λίτρων Λίτρα 60 11,50 690,00
2 Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου ( 100 %) λευκό Α΄ποιότητας  15 λίτρων τεμ 10 50,00 500,00
3 Ρολό τοίχου 35 cm τεμ 4 4,80 19,20
        Αξία 1.209,20
        Φ.Π.Α. 24% 290,21
        Στρογγυλοπ +0,59
        Σύνολο 1.500,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ.    25/2019 (ΑΔΑ 67ΑΟΩΨΞ-Ζ0Ξ) απόφαση του Δημάρχου Αμφιλοχίας .

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ