προμήθεια χρωμάτων για τη Τ.Κ. Χαλκιοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      6/12/2018

 Αριθ.  Πρωτ.                –12455     –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   ψυχρού ασφαλτικού για την επισκευή οδοστρωμάτων δημοτικών οδών
  4. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ Α872 με ΑΔΑ 6Φ06ΩΨΞ-3ΟΝ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 3000,00 €   για την εν λόγω προμήθεια

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα 10-12-2018   και ώρα 10.00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Α/Α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή Δαπάνη
1 Βερνικόχρωμα ( ρυπολίνες ) νερού σε διάφορα χρώματα συσκευασία των 36 λίτρων Λίτρα 72 11,50 828,00
2 Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου ( 100 %) λευκό Α΄ποιότητας  15 λίτρων τεμ 15 50,00 750,00
3 Ρολό τοίχου 35 cm τεμ 7 4,80 33,60
        Αξία 1.611,60
        Φ.Π.Α. 24% 386,78
        Στρογγυλοπ +1,62
        Σύνολο 2.000,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ.    525/2018 (ΑΔΑ 677ΤΩΨΞ-ΛΛΨ) απόφαση του Δημάρχου Αμφιλοχίας .

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ