Προκήρυξη Στρατηγού Γεωργάκη Νικολάου Βαρνακιώτη για την Επανάσταση στη Δυτική Στερεά Ελλάδα

Ακριβώς πριν 200 χρόνια σαν σήμερα, στις 25 Μάϊου 1821, με την παρακάτω επαναστατική προκήρυξη, ο Ξηρομερίτης Στρατηγός Γεωργάκης Νικολάου Βαρνακιώτης καλεί όλους τους κατοίκους της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας σε αγώνα για την Ελευθερία, δίνοντας το έναυσμα για τη διάδοση της Επανάστασης στη Ρούμελη. Θα λάβει ενεργό μέρος στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, επειδή όμως έπεσε στη δυσμένεια του Μαυροκορδάτου, θα αποσυρθεί για μερικά χρόνια για να επανέλθει αργότερα και το 1829 μάλιστα να απελευθερώσει τον Καρβασαρά από το ζυγό των Τούρκων. Η συμμετοχή του στα τελευταία χρόνια του Αγώνα ήταν καθοριστικής σημασίας για την διαμόρφωση των συνόρων του νέου ελληνικού κράτους, αναδεικνύοντάς τον σε μια από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της Ελληνικής Επανάστασης.

Ευχαριστούμε τον κ. Θεόδωρο Λότσιο και τον κ. Ζώη Βαρνακιώτη, απόγονο του Στρατηγού Βαρνακιώτη, για την παραγωγή και προμήθεια του εντύπου που βλέπετε ψηφιοποιημένο εδώ.