Πρόγραμμα μαθητείας ΕΠΑ.Λ. με διαφορετικές ειδικότητες στον Δήμο Αμφιλοχίας – Πρόσκληση προσφοράς θέσεων από εργοδότες ιδιωτικού τομέα

Ξεκινάει πρόγραμμα μαθητείας ΕΠΑ.Λ. με τέσσερις διαφορετικές ειδικότητες και με την υποστήριξη του Δήμου Αμφιλοχίας. Το 1 ο ΕΠΑ.Λ Αμφιλοχίας σε συνεργασία με το Δήμο Αμφιλοχίας καλεί τους ιδιωτικούς φορείς να στηρίξουν το θεσμό της μαθητείας επενδύοντας στην αξιοποίηση και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών που επέλεξαν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως εκπαιδευτική διαδρομή για την αποτελεσματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας. Η επιβάρυνση του εργοδότη είναι 120-140€/μήνα (καλύπτονται ασφαλιστικές εισφορές και ημερομίσθιο από το Υπουργείο Παιδείας).

Οι ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ. Αμφιλοχίας που καλύπτονται από τη μαθητεία είναι οι εξής:
– Τομέας Υγείας, Πρόνοιας κι Ευεξίας (Βοηθός Νοσηλευτή)
– Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης (Υπάλληλος Διοίκησης και
Οικονομικών Υπηρεσιών)
– Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και
Δικτύων)

Λίγα λόγια για τη Μαθητεία:
Μαθητεία είναι ένας θεσμός που αφορά το μεταλυκειακό έτος για τους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ., το οποίο υλοποιείται σε συγκεκριμένες ειδικότητες.
Συνδυάζεται η απασχόληση σε εργασιακό χώρο σχετικό με το αντικείμενο που έχει αποφοιτήσει ο σπουδαστής και συγχρόνως παράλληλη εκπαίδευση και στήριξη από το σχολείο φοίτησης. Ο
μαθητής εντάσσεται ομαλά στην αγορά εργασίας και συνεχίζει την εκπαίδευσή του, αναβαθμίζοντας το πτυχίο του από πτυχίο επιπέδου 4 σε επιπέδου 5. Ισότιμο με το πτυχίο των ΔΙΕΚ (οι
μαθητές μετά την ολοκλήρωση του έτους καλούνται να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης).

ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Διαρκεί 9 μήνες. Από τα μέσα Οκτωβρίου έως μέσα Ιουλίου.
156 ημέρες εργασίας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ;
Η εβδομαδιαία απασχόληση του μαθητευόμενου είναι 4 ημέρες ,7 ώρες /ημέρα, στο χώρο εργασίας. Ακόμη γίνεται παρακολούθηση μαθημάτων στη σχολική μονάδα 1 ημέρα την εβδομάδα.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟ;
Ο εργοδότης ορίζει κάποιον υπεύθυνο στο χώρο εργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει την εκπαίδευση του μαθητή. Καθημερινά υπογράφεται παρουσιολόγιο από τον εργοδότη και τον μαθητευόμενο και στο τέλος του κάθε μήνα το θεωρεί ο υπεύθυνος επόπτης της μαθητείας. Ο εργοδότης θα πρέπει να δείχνει επιείκεια και κατανόηση για το επίπεδο γνώσεων του εκπαιδευόμενου, διότι ο μαθητής κάνει τα πρώτα του βήματα στον εργασιακό χώρο. Κύριος στόχος της μαθητείας είναι να κάνει πρακτική εξάσκηση ο μαθητευόμενος των γνώσεων που απέκτησε στο σχολείο .

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να τηρεί το ωράριο εργασίας του καταστήματος (το 7ωρο που θα οριστεί να εργάζεται). Να γίνει συμφωνία από την αρχή για τις αρμοδιότητες που θα έχει
και τις υπηρεσίες που θα  οφείλει να προσφέρει στον εργασιακό χώρο. Να συμμορφώνεται με τους κανόνες που έχουν οριστεί. Να τηρεί τους κανόνες προσωπικής υγιεινής, να είναι κοινωνικός,
ευγενικός και διακριτικός.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ;
Μπορεί είτε μέσω της ιστοσελίδας https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ να συμπληρώσει αίτηση ενδιαφέροντος ή να έρθει σε επαφή με το σχολείο που πραγματοποιείται η μαθητεία, συμπληρώνοντας αίτηση απασχόλησης μαθητή.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ;
Η επιβάρυνση του εργοδότη είναι 7,5€ /ημέρα ή 120-140€/μήνα (καλύπτοντας ασφαλιστικές εισφορές και ημερομίσθιο).
Ο μαθητευόμενος εισπράττει 34,93 €/ημέρα που περιλαμβάνει επιδότηση ΕΣΠΑ+ ημερομίσθιο του εργοδότη.
Μέρες αργιών δεν πληρώνονται.

ΑΝ Ο ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΒΡΕΙ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ Η ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ;
Ναι, οι μαθητές μπορούν να βρουν δικούς τους εργοδότες, να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο στο σχολείο που πραγματοποιεί το πρόγραμμα της μαθητείας με την υπογραφή του ενδιαφερόμενου εργοδότη. Προηγείται η αίτηση του μαθητή, η αίτηση ενδιαφέροντος εργοδότη και μετά η ηλεκτρονική αίτηση.