Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Κοινότητας Σπάρτου.

Στο Σπάρτο και στα Γραφεία της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα την 24η  του μήνα Οκτωβρίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 20:00 μ.μ., συνήλθαν τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας, σε τακτική συνεδρίαση και αποφασίσανε ομόφωνα και εγκρίνανε, τα κάτωθι,

  • Ύδρευση κοινότητας. Άμεση αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου, στα σημεία που υπάρχει ακόμη σωλήνες από αμίαντο, από τον Περγαντί έως την κοινότητά μας, διότι παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές βλάβες με συνέπεια οι κάτοικοι να μένουν αρκετές ημέρες χωρίς νερό. Άμεση αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου λόγο παλαιότητας και ακαταλληλότητας του (αμίαντος σε αρκετά μεγάλο δίκτυο). Έλεγχος των παροχών και όπου απαιτείται την μεταφορά τον ρολογιών κοντά στον κεντρικό αγωγό, για την μείωση τον διαρροών και την εξοικονόμηση νερού.
  • Συνέχιση εργασιών στην επέκταση του Νεκροταφείου Σπάρτου, διαμόρφωση χώρου, κατασκευή μαντρότοιχου, περίφραξη, κ.α.
  • Παρεμβάσεις για βελτίωση σε ολόκληρη την οδοποιία, τσιμεντοστρώσεις, χαλικοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, στους παραλιακούς δρόμους, αγροτικούς δρόμους και προς το μοναστήρι της Αγία Παρασκευή.
  • Ενίσχυση εσωτερικού φωτισμού, με την επέκταση και τοποθέτηση φωτιστικών στοιχείων.
  • Παρεμβάσεις για την βελτίωση και ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της κοινότητάς μας.

Επίσης αναφέρθηκε ότι τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει να δημιουργούνται ιδιωτικές υποδομές γύρω από τον τουριστικό τομέα. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, τόσο στο περιφερειακό οδικό δίκτυο, γύρω από το χωριό αλλά και εντός του κεντρικού ιστού της κοινότητας, με αναπλάσεις, ( πεζοδρόμηση, φωτισμό, δεντροφύτευση, βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου, κ.α.) για την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

     Κοινότητας Σπάρτου

   Νικόλαος Πλιάτσικας