ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης 11/2018 )

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4