ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 

Μετά την εγγραφή του ο άνεργος έχει τα εξής δικαιώματα/παροχές:

  1. Σε περίπτωση απόλυσης, δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας, εάν διαπιστωθεί ότι ο απολυθείς άνεργος πληροί τις προϋποθέσεις προς επιδότηση υποβάλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας.
  2. Μοριοδότηση σε προκυρήξεις ΑΣΕΠ και μοριοδότηση σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
  3. Υπόδειξη και παραπομπή σε προγράμματα Κατάρτισης Απασχόλησης.
  4. Δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας ( ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ).
  5. Ασφάλιση σε κλάδος ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  6. Ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ.
  7. Μειώσεις ή απαλλαγές από τη φορολογική αρχή.
  8. Ένταξη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν σε δάνεια, οφειλές
  9. Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Ωφελούμενοι διαφόρων παροχών πχ. Επίδομα θέρμανσης, Δυνητικά δικαιούχοι του ΚΕΑ, Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία.