ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Μεταφορά πόσιμου ύδατος για τον εμπλουτισμό των

δεξαμενών της πόλης της Αμφιλοχίας (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.42 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος