ΚΕΔΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την προμήθεια ηλεκτροκινητήρα, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής παλαιού και τοποθέτησης νέου, μέχρι 29/10/2019 και ώρα 14:00 μ.μ

Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω  αρχείο.