ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.40 )

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος