Καθαρισμός δεξαμενών νερού Αμφιλοχίας

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

3/12/2019

                                                 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Ανακοινώνεται ότι στις 4/12/2019 και ώρα 05:30 π.μ ο Δήμος Αμφιλοχίας, θα προβεί σε συντήρηση και καθαρισμό της δεξαμενής ύδρευσης (ΠΗΓΗΣ  ΑΧΥΡΩΝ) της ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ με καθαρισμό και απολύμανση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα υπάρξει αρρυθμία ή και προσωρινή διακοπή της ύδρευσης στις 4/12/2018 και ώρα 05:30 π.μ έως ότου περαιωθούν οι εργασίες καθαρισμού.

Καλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, ακόμη και για επιπλέον (6) ώρες μετά το πέρας των εργασιών.

Το νερό θα μπορεί, με ασφάλεια, να χρησιμοποιηθεί για πόση αυθημερόν 4/12/2019 και ώρα 18:00 μ.μ

Παρακαλούμε για την υπομονή και την κατανόησή σας
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗMΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ