ΚAΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΚAΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ.

μελέτης 04/2019 )(τεχνικές προδιαγραφές —- )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 2