ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ.
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης 01/2019 )(τεχνικές προδιαγραφές —– )

ΜΕΛΕΤΗ_ΤΕΛΙΚΗ_2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος