Εξουσιοδοτούνται με απόφαση Δημάρχου οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων για τη θεώρηση γνησίου της υπογραφής για αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης και εξισωτικής αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ