ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ WIFI ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 8/7/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 6.626

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Ρούσση Πηνελόπη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την υλοποίηση σημείων ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους πολίτες στο Δήμο Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 70-6265.002  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ WI-FI ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ποσού 9.915,04€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την   Παρασκευή 12/7/2019  και ώρα 11.00μ.μ.

  Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή Ενδεικτική Δαπάνη
Εξοπλισμός
1 Κεραίες τμχ 17 70,00 1.190,00
2 Πομποδέκτες τμχ 17 100,00 1.700,00
3 Κάρτες προσαρμογής τμχ 17 50,00 850,00
4 Ιστοί στήριξης τμχ 9 50,00 450,00
5 Βάσεις στερέωσης τμχ 9 50,00 450,00
6 Τροφοδοτικά τμχ 14 50,00 700,00
7 Καλώδιο S.F.T.P. m 130 1,20 156,00
      (Σύνολο εξοπλισμού) (5.496,00)
Υπηρεσίες
 

8.

Υπηρεσίες Εγκατάστασης, διασύνδεσης,

παραμετροποίησης και συντήρησης

 

 

1   2.500,00
      Σύνολο 7.996,00
      ΦΠΑ 24% 1.919,04
      Γενικό σύνολο 9.915,04

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας