Επειδή κάποιες λέξεις αποτελούν “μαχαιριές”, ακούστε τις πράξεις και όχι τα λόγια!

Κάποιες λέξεις, αποτελούν “μαχαιριές”.

Οι γυναίκες τις ακούν συχνά, είτε από τον σύντροφό τους είτε από το οικογενειακό ή και φιλικό τους περιβάλλον, και τις κρατούν εγκλωβισμένες
σε ένα τοξικό και κακοποιητικό περιβάλλον.

Ακούστε τις πράξεις και όχι τα λόγια!

#lexeismaxairia #metoogreece