Ενημέρωση για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης-χρηματοδότησης πράξεων που αφορούν στην “Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικού σκάφους”-Δράση “Διάλυση αλιευτικού σκάφους”

ΑΡΧΕΙΟ PDF