Ενημέρωση για Λαϊκή Αγορά Λουτρού Αμφιλοχίας (Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020)

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο 5/2020/18-03-2020 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασία του Καταναλωτή και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.20006 (ΦΕΚ 943/τεύχος Β’/20-03-2020) η Λαϊκή Αγορά Λουτρού θα λειτουργήσει με τους εξής περιορισμούς :

Α. Στη λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

Β. Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων ορίζονται τα πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.

Γ. Παραμένει η απαγόρευση για πώληση άλλων ειδών (π.χ. ρούχα κ.λ.π.) εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

Υπενθυμίζουμε ότι, όλοι οι πωλητές, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν ΑΥΣΤΗΡΑ τα ακόλουθα μέτρα:

  • Να φορούν κατά τις συναλλαγές τους και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο της λαϊκής αγοράς υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
  • Να τοποθετούν σε εμφανές σημείο του πάγκου τους δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό.

Οι πίνακες των συμμετεχόντων κατά ημερομηνία είναι οι κάτωθι :

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/05/2020
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αριθμός Θέσης
1 Βασιλείου Αριστείδης Παραγωγός 1
2 Καρδάρα Ελένη Παραγωγός 2
3 Πολύζος Κωνσταντίνος Παραγωγός 3
4 Φωτιάδη Ελένη Επαγγελματίας 4
5 Χασιώτης Γρηγόριος Επαγγελματίας 5
6 Καραπιπέρη Ευθυμία Παραγωγός 6
7 Κατσικοκέρης Θεόδωρος Παραγωγός 7

Τα ανωτέρω ισχύουν έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση.