Ενημέρωση για λαϊκή αγορά Αμφιλοχίας (Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021)

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  • Το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Ν. 4497/13-11-2017  σχετικά με την τοποθέτηση προσωρινών παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές..

 

2) Τους αριθμούς των θέσεων που κατέχουν οι μόνιμοι δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) στη λαϊκή  αγορά της πόλης της Αμφιλοχίας

 

3) Το αριθμ. ΦΕΚ 2233/Β/29-05-2021 και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 33506/ 28-05- 2021 -Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα   31   Μαΐου 2021 έως και την Δευτέρα 07  Μαΐου   2021.

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι, η Λαϊκή Αγορά Αμφιλοχίας θα λειτουργήσει στο ΧΩΡΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και της διασποράς του κορωνοϊού,  με τους εξής περιορισμούς :

Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων ορίζονται τα πέντε  (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα .

Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό.

Ο πίνακας των συμμετεχόντων Λαϊκής Αγοράς Τετάρτη 02-06-2021 είναι ο κάτωθι:

α/α Ονοματεπώνυμο πωλητή Αριθμός Θέσης
1 Βασιλείου Αριστείδης 1
2 Σγουρός Ιωάννης 2
3 Χασιώτης Γρηγόριος     4
4 Μπιστιντζάνος Κων/νος 6
5 Λούντζη Θωμάς 8
6 Πατούλας Γεώργιος 10
7 Κολοκώτσιου Ευφροσύνη  12
8 Κατσικοκέρης Θεόδωρος  14
9 Ψυλλιά Γεωργία  16
10 Κολώνια Κυριακή 18
11 Μπιστιντζάνος Θεοφάνης 19
12 Πυρπύλη Σταυρούλα   21
13 Σαπάτης Ανδρέας 23
14 Κολοκώτσιος Διονύσιος 25
15 Παλαϊνης Ανδρέας  27
16 Νικολόπουλος Χρήστος 29
17 Μουντούρη Μαρία 31
18 Σάλτης Λάμπρος 33
19 Κουρίκας Θεόφιλος 35
20 Κουρίκας Παναγιώτης 37
21 Χηνά  Ελένη 39
22 Τσολακής Διονύσιος 41
23 Τσαντεκίδης Ιάκωβος  43
24 Πάνου Ίρις 45
25 Zώχιου Γεωργία   Α
26 Φούντας Νικόλαος Β
27 Μαστρογιάννης Γεώργιος Γ

 

 

Οι θέσεις έχουν ορισθεί και η αρίθμηση ξεκινά από την αρχή της οδού  Β. Καραπάνου (κουρείο Νταρλαγιάννη). H θέση Α,Β,Γ   βρίσκεται  πάνω στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του χώρου στάθμευσης.

Παρακαλούμε να τηρηθεί η αρίθμηση όπως αυτή αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα και οι πάγκοι που θα ανοίξουν να είναι έως ΤΕΣΣΕΡΑ (4) μέτρα.

Τα ανωτέρω ισχύουν έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2642360406.