Ενημέρωση για Λαϊκή Αγορά Αμφιλοχίας (Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020)

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Την με αριθ. πρωτ. 32809/24-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που αφορά στους «Ελέγχους για την εφαρμογή των άρθρων 17-22 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2020 (Α’68) και των ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006 (Β’ 943/20-3-2020) και αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20040 (Β’ 988/22-3-2020)»
  2. Τη με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.23451/2020 (ΦΕΚ 1210/Β/7-4-2020) ΚΥΑ.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α) «Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας των αγαθών».
  4. Το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Ν. 4497/13-11-2017  σχετικά με την τοποθέτηση προσωρινών παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές..
  5. Τους αριθμούς των θέσεων που κατέχουν οι μόνιμοι δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) στη λαϊκή  αγορά της πόλης της Αμφιλοχίας
  6. Τη με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.34781/2020  – ΦΕΚ 2168/τεύχος Β/04-06-2020, (άρθρο 2 περ. α και γ).

ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι, η Λαϊκή Αγορά Αμφιλοχίας θα λειτουργήσει στο ΧΩΡΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και της διασποράς του κορονοϊού,  με τους εξής περιορισμούς :

Α. Στη λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες) Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.34781/2020  – ΦΕΚ 2168/τεύχος Β/04-06-2020, (άρθρο 2 περ. α)

Β. Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων ορίζονται τα τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.34781/2020  – ΦΕΚ 2168/τεύχος Β/04-06-2020, (άρθρο 2 περ. γ) .

Υπενθυμίζουμε ότι, όλοι οι πωλητές, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν ΑΥΣΤΗΡΑ τα ακόλουθα μέτρα:

  • Να φορούν κατά τις συναλλαγές τους και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο της λαϊκής αγοράς υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
  • Να τοποθετούν σε εμφανές σημείο του πάγκου τους δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό.

Ο πίνακας των συμμετεχόντων είναι ο κάτωθι :

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/06/2020
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
1 Γεροκωστόπουλος Χρήστος Παραγωγός 1
2 Χαραλάμπους Χαράλαμπος Παραγωγός 2
3 Χασιώτης Γρηγόριος Επαγγελματίας 3
4 Πατούλας Γεώργιος Επαγγελματίας 4
5 Μπιστιντζάνος Κωνσταντίνος Επαγγελματίας 5
6 Πυρπύλη Σταυρούλα Παραγωγός 6
7 Λούντζη Παναγιώτα Επαγγελματίας 7
8 Διαμάντης Δημήτριος Επαγγελματίας 8
9 Κολωκότσιος Διονύσιος Επαγγελματίας 9
10 Τσιλιμέκη Βασιλική Επαγγελματίας 10
11 Καραπιπέρη Ευθυμία Παραγωγός 11
12 Κατσικοκέρης Θεόδωρος Παραγωγός 12
13 Ψυλλιά Γεωργία Επαγγελματίας 13
14 Μπακτσεβάνου Τριανταφυλλιά Παραγωγός 14
15 Μαρκέτος Παναγιώτης Παραγωγός 15
16 Μπιστιντζάνος Θεοφάνης Επαγγελματίας 16
17 Σαπάτης Ανδρέας Επαγγελματίας 17
18 Μουντούρη Μαρία Επαγγελματίας 18
19 Χάιδης Ρομπέρτο Επαγγελματίας 19
20 Κουρίκας Παναγιώτης Επαγγελματίας 20
21 Σάλτης Λάμπρος Επαγγελματίες 21
22 Δημητρίου Θεοδώρα Επαγγελματίας 22
23 Καλφόπουλος Νικόλαος Επαγγελματίας 23
24 Καμπέρη Σταθούλα Επαγγελματίας 24
25 Αγγελακόπουλος Κωνσταντίνος Επαγγελματίας 25
26 Παλαΐνης Ανδρέας Επαγγελματίας 26
27 Αγγελακοπούλου Κωνσταντούλα Επαγγελματίας 27
28 Καρτασης Χριστόφορος Επαγγελματίας 28

Οι θέσεις έχουν ορισθεί και η αρίθμηση ξεκινά από την αρχή της οδού  Β. Καραπάνου (κουρείο Νταρλαγιάννη) και ολοκληρώνεται πίσω από το super- market ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗ

Παρακαλούμε να τηρηθεί η αρίθμηση όπως αυτή αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα και οι πάγκοι που θα ανοίξουν να είναι έως ΤΕΣΣΕΡΑ (4) μέτρα.

Τα ανωτέρω ισχύουν έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2642360406