Ενημέρωση για λαϊκή αγορά Αμφιλοχίας (Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020)

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Ν. 4497/13-11-2017  σχετικά με την τοποθέτηση προσωρινών παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές.
  2. Τους αριθμούς των θέσεων που κατέχουν οι μόνιμοι δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) στη λαϊκή  αγορά της πόλης της Αμφιλοχίας
  3. Τη με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.40381  – ΦΕΚ 2601/τεύχος Β/27-06-2020,

ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι, η Λαϊκή Αγορά Αμφιλοχίας θα λειτουργήσει στο ΧΩΡΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και της διασποράς του κορονοϊού,  με τους εξής περιορισμούς :

Α. Στη λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες) Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.34781/2020  – ΦΕΚ 2168/τεύχος Β/04-06-2020, (άρθρο 2 περ. α)

Β. Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων ορίζονται τα τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.34781/2020  – ΦΕΚ 2168/τεύχος Β/04-06-2020, (άρθρο 2 περ. γ) .

Υπενθυμίζουμε ότι, όλοι οι πωλητές, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν ΑΥΣΤΗΡΑ τα ακόλουθα μέτρα:

  • Να φορούν κατά τις συναλλαγές τους και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο της λαϊκής αγοράς υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
  • Να τοποθετούν σε εμφανές σημείο του πάγκου τους δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό.

Ο πίνακας των συμμετεχόντων είναι ο κάτωθι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΩΛΗΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
1 Βασιλείου Αριστείδης 1
2 Σγουρός Ιωάννης 2
3 Ζώης Αναστάσιος 3
4 Παλούκης Αθανάσιος 4
5 Χαραλάμπους Χαράλαμπος 5
6 Μπιστιντζάνος Κων/νος 6
7 Καρδάρα Ελένη 7
8 Πατούλα Μαρία 8
9 Λούντζης Θωμάς 9
10 Κολοκώτσιου Ευφροσύνη 10
11 Νάνου Νικολέτα 11
12 Κολωκότσιος Απόστολος 12
13 Καραπιπέρη Ευθυμία 13
14 Κορφιάτη Σταυρούλα 14
15 Νικολόπουλος Χρήστος 15
16 Κατσικοκέρης Θεόδωρος 16
17 Κολώνια Κυριακή 17
18 Μωραϊτη Μαρία 18
19 Μπιστιντζάνος Θεοφάνης 19
20 Σαπάτης Ανδρέας 20
21 Μαστρογιάννης Γεώργιος 21
22 Δραγουμάνος Αντώνιος 22
23 Γάτας Ιωάννης 23
24 Μπαχτσεβάνου Τριανταφυλλιά 24
25 Πυρπίλη Στυαυρούλα 25
26 Σάλτης Λάμπρος 26
27 Παλαϊνης Ανδρέας 27
28 Κουρίκας Θεόφιλος 28
29 Βλάχου Μαρία 29
30 Κακαβούλα Ευανθία 30
31 Θεοδωρόπουλος Αναστάσιος 31
32 Δημητρίου Θεοδώρα 32
33 Καμπέρη Σταθούλα 33
34 Κουρίκας Παναγιώτης 34
35 Τσολάκης Διονύσιος 35
36 Πάνου Ίρις 36
37 Χηνά Ελένη 37
38 Ατματσίδης Ηλίας 38
39 Τσαντεκίδης Ιάκωβος 39
40 Καμπούρης Ευάγγελος 40

Οι θέσεις έχουν ορισθεί και η αρίθμηση ξεκινά από την αρχή της οδού  Β. Καραπάνου (κουρείο Νταρλαγιάννη) και ολοκληρώνεται πίσω από το super-market ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗ.

Παρακαλούμε να τηρηθεί η αρίθμηση όπως αυτή αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα και οι πάγκοι που θα ανοίξουν να είναι έως ΤΕΣΣΕΡΑ (4) μέτρα.

Τα ανωτέρω ισχύουν έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2642360406.