Έγκριση Κτηματολογίου απαλλοτρίωσης ακινήτων για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου Α΄ Φάση Ν. Αιτωλοακαρνανίας» στη Τ. Κ. Ανοιξιάτικου, της Δ.Ε. Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Ανακοίνωση προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων

Έγκριση Κτηματολογίου απαλλοτρίωσης ακινήτων