Δυνατότητα εξόφλησης ή ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Αμφιλοχίας

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δυνατότητα εξόφλησης ή ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Αμφιλοχίας

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 4978/2022 και τις νέες διατάξεις των Νόμων 5027/2023 και 5028/2023, παρέχει τη δυνατότητα προς τους δημότες να εξοφλήσουν ή να θέσουν σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τον Δήμο σε 2 έως 24 ή 2 έως 48 δόσεις και με κατώτατο ποσό δόσης τα 30 ευρώ, έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

 

Η πρόσκληση αφορά τους πολίτες που δεν έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δήμο Αμφιλοχίας, οι οποίοι θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες προκειμένου να εξαιρεθούν από τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις των ανωτέρω νόμων.

 

Εξόφληση οφειλών

  • Ηλεκτρονικά μέσω e-banking με την ταυτότητα οφειλής που θα αναγράφεται στη σχετική ρύθμιση μέσω συστήματος ΔΙΑΣ,
  • Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Αμφιλοχίας στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό: 32154017712 και IBAN: GR0701103210000032154017712 αναγράφοντας απαραίτητα το ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του καταθέτη,
  • Σε όλα τα ταμεία του Δήμου: Αμφιλοχία, Μενίδι και Χαλκιόπουλο.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης όλου του ποσού, υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης ρύθμισης για τμηματική καταβολή των οφειλών σε 2 έως 24 δόσεις ή σε 2 έως 48 δόσεις και με κατώτατο ποσό δόσης τα 30,00 ευρώ.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά αίτησης

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  • Δηλώσεις Ε1 Φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας
  • Το πλέον πρόσφατο Ε9
  • Αριθμό IBAN τραπεζικού λογαριασμού

Κατάθεση αίτησης κατόπιν ραντεβού έως 15 Δεκεμβρίου 2023.

 

Αμφιλοχία: κ. Κώστας Μπούσης (Τηλ.: 26423-60415, Δημαρχείο Αμφιλοχίας – Β’ όροφος)

Χαλκιόπουλο: κ. Παναγιώτης Παππάς (Τηλ.: 26473-60123, πρώην Δημαρχείο Ινάχου)

Μενίδι: κ. Γιώργος Μπόβης (Τηλ.: 26813-60020, πρώην Δημαρχείο Μενιδίου)

 

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email: protokollo@1257.syzefxis.gov.gr επισυνάπτοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά και αναφέροντας ακριβώς τον αριθμό των δόσεων καταβολής του οφειλόμενου ποσού, με τους περιορισμούς που ισχύουν.

 

Καταβολή δόσεων

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που είναι η 15/12/2023. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η πάγια ρύθμιση, τότε ο οφειλέτης δεν μπορεί να επανέλθει και να υπαχθεί στη ρύθμιση των δόσεων. Εάν όμως αυτή τηρηθεί, τότε μπορεί να πραγματοποιήσει αίτηση για εκ νέου ρύθμιση χρεών που τυχόν έχουν προκύψει.

 

Ευεργετήματα

Με την καταβολή της πρώτης δόσης, ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση μεταξύ των οποίων είναι: η άρση της δέσμευσης από το Ταμείο του Δήμου, η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας (ΑΦΕ) και η χορήγηση Δημοτικής Ενημερότητας, μηνιαίας ισχύος ενός μηνός

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στους παραπάνω τηλεφωνικούς αριθμούς.