ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_«Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Αμφιλοχίας”»

ΔιευκρίνισηΔιόρθωση (ΑΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ__Ω224ΩΨΞ-ΙΧΦ.pdf        

Περίληψη_ΨΩΟ2ΩΨΞ-ΛΗΔ

ΜΕΛΕΤΗ__ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ _OPEN MALL_ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΕΕΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ__ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_

espd-request-v217-1.zip