ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για τη “Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες της ΔΕ Μενιδίου” προυπολογισμού 73.749,00 ευρώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ__ΚΗΜΔΗΣ__.pdf

Περίληψη__Διακήρυξης__Ψ0Δ2ΩΨΞ-Τ95

espd-request-v2