ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη “Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες της ΔΕ Ινάχου” προυπολογισμού 59.160,40 ευρώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ__ΚΗΜΔΗΣ.pdf

Περίληψη__Διακήρυξης__ΨΝΛΘΩΨΞ-Β38

espd-request-v2