Διακήρυξη φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του 1ου Νηπιαγωγείου Αμφιλοχίας

Προκηρύσσεται δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για μίσθωση ακινήτου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 270/81, προκειμένου να στεγαστεί το 1ο Νηπιαγωγείο Αμφιλοχίας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ