Χρήση P.O.S στο δήμο Αμφιλοχίας

 

Ο δήμος Αμφιλοχίας, έχοντας διαρκή στόχο την ποιοτική βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχει, τίθεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 112 Χρήση «Τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών», η οποία προβλέπει:

Tην είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, για την οποία είναι δυνατή η χρήση, ατελώς, «Τερματικών Συσκευών Ασφαλών Πληρωμών» (P.O.S), καθώς και τη μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών με την υπηρεσία web banking.