Αποκατάσταση βλαβών και Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού ΔΕ Αμφιλοχίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Αποκατάσταση βλαβών και Συντήρηση αντλιοστασίων και

λοιπού εξοπλισμού ΔΕ Αμφιλοχίας (μετά των υλικών) (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.23 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 2_orthi