ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΠΡΟΣΚΛΗΣΗΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΣΗΣ –

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.36 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος