ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΣΗΣ –

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές

Φ.25.38 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος