Αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα Δ.Ε. Μενιδίου ( Τ.Κ. Φλωριάδας)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 2210-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ:  -10184   

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας τμηματικής αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας των οικισμών Στρωμάτων, Ελαιοφύτου και Χρυσοπηγής  της ΤΚ Φλωριάδας  συνολικού μήκους περίπου 850μ και μέσου πλάτους 4,00μ
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 30-7333.003 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (Τ.Κ. ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ)»» ποσού 4.500,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τρίτη   23/10/2018 και ώρα 9.30μ.μ. :

  ΕΡΓΑΣΙΑ   Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
4.07 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά 75 % ΥΔΡ 6251       25% ΥΔΡ 6253 m3 13,42 270,00 3.623,40
        Σύνολο 3.623,40
        ΦΠΑ 24%    869,62
        Σύνολο Α  4.493,02
        Στρογγυλοποίηση         6,98
        Γενικό Σύνολο 4.500,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς αποκαταστασεων αγροτικων οδων