Απόφαση Δημάρχου 20/9/2019

Ο Δήμαρχος

Αποφασίζει.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 4 εδάφιο 27 του Ν.3852/2010 (φεκ Α’87/7-6-2010).

Σήμερα Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, το Β Νηπιαγωγείο Αμφιλοχίας να πααμείνει κλειστό. Η απόφαση αυτή κρίνεται αναγκαία για την απόφαση των μαθητών – νήπιων μιας και μετά από ενημέρωση των νηπιαγωγών η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαπίστωσε ότι υπάρχει εισροή υδάτων στους χώρους του νηπιαγωγείου, λόγω σπασίματος σωληνώσεων. Είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση των ζημιών να παραμείνει κλειστό.