Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αμφιλοχίας του Ν.Π. για ένα έτος (2019-2020) από την υπογραφή της σύμβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αμφιλοχίας του Ν.Π. για ένα έτος (2019-2020) από την υπογραφή της σύμβασης» Συν. προϋπολογισμού : 4.500,00 Ευρώ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ..

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ