Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου συνολικής αξίας # 850,00 €#

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την απευθείας ανάθεση για την  «Προμήθεια ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου  συνολικής αξίας # 850,00

Συνημμένα:

  1. ΜΕΛΕΤΗ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .€#