Ανακοίνωση παράτασης ημερομηνίας λήξης λογαριασμών ύδρευσης

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΓΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       

26/6/2020

                                                                                                                                               

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΗΝ 30η/6/2021, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 09η/7/2021 ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ.

 

 

 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ