ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΗΜΕΡ.:18-10-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                            ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι κτηνοτρόφοι του Δήμου μας με την αστυνομική τους ταυτότητα θα παραλάβουν ενυπόγραφα το έντυπο της κατανομής βοσκήσιμων γαιών για το έτος 2016 με το ποσό οφειλής τους από το δημοτικό κατάστημα της ΔΕ που ανήκουν.
Τα έντυπα θα είναι διαθέσιμα μέχρι 05-11-2017.
Επισημαίνουμε ότι η μη τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης εκ μέρους των κτηνοτρόφων συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για το επόμενο έτος, το οποίο σημαίνει ότι είναι δυνατόν να μην πληρωθούν την επιδότηση του έτους 2018.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ