Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2023

Παρασκευή 19 Μαίου 2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2023

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν  χρήση κοινοχρήστων χώρων στον Δήμο Αμφιλοχίας  για το έτος 2023 να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση αναφέροντας το είδος της χρήσης επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

Α. Για έκδοση νέας άδειας:

  1. Αίτηση
  2. Άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
  3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
  4. Δημοτική ενημερότητα ότι δεν υπάρχουν οφειλές ή έχουν διακανονιστεί 5. Τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, οι διαστάσεις του αιτούμενοι χώρου κατάληψης.

 

Β. Για ανανέωση άδειας:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.
  3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
  4. Δημοτική ενημερότητα ότι δεν υπάρχουν οφειλές ή έχουν διακανονιστεί

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 στο Τμήμα Εσόδων (2ος όροφος).