Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2022

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2022

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν  χρήση κοινοχρήστων χώρων στον Δήμο Αμφιλοχίας  για το έτος 2022 να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση αναφέροντας το είδος της χρήσης επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

Α. Για έκδοση νέας άδειας:

  1. Αίτηση
  2. Άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
  3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
  4. Δημοτική ενημερότητα ότι δεν υπάρχουν οφειλές ή έχουν διακανονιστεί 5. Τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, οι διαστάσεις του αιτούμενοι χώρου κατάληψης.

 

Β. Για ανανέωση άδειας:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.
  3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
  4. Δημοτική ενημερότητα ότι δεν υπάρχουν οφειλές ή έχουν διακανονιστεί

Επισημαίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση προηγούμενων οφειλών βάσει του ν. 4764/2020 όπως ισχύει με καταληκτική ημερομηνία έως 28-2-2022

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 28-2-2022 στο Τμήμα Εσόδων (2ος όροφος).