ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΜΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία           30-8-2017 

 Αριθ.  Πρωτ.     –  11.174  –

 

                     ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  και εγκατάσταση ανελκυστήρων ΑΜΕΑ

Α) Εξωτερικού ανελκυστήρα (πλατφόρμα) σε κοινόχρηστη κλίμακα στην πόλη της Αμφιλοχίας ώστε να εξυπηρετούνται δημότες μας με κινητικά προβλήματα

Β)  εσωτερικού υδραυλικού ανελκυστήρα σε διώροφο κτίριο που προορίζεται να στεγάσει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιλοχίας .

4.  Τον ΚΑ 30-7131.003  του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α293/28-3-2017  η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 31/2017  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι  Πέμπτη 7-9-2017 και ώρα 12.00μμ  :

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π/Υ Υπηρεσίας ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) ως τεχνική περιγραφή 1 11.451,61  

 

……………

 

 

……………….

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ως τεχνική περιγραφή 1 5.000,00 …………… ……………….
σύνολο ……………
ΦΠΑ 24% ………………
Γενικό σύνολο ……………….

 

Έχουν ληφθεί προμετρητικά στοιχεία της μηκοτομής της κοινόχρηστης σκάλας που αφορά τον εξωτερικό ανελκυστήρα (διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή) που είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους στο αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών (πληρ. κα. Ρούσση – 2642360425)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

 

τεχνικη περιγραφη επαναληπτικης προσκλησης 30_8_2017

επαναληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 30_8_2017