Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 22η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στου Δήμου μας κατ΄ εφαρμογή του ‘αρθρου6 του Ν.4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φίλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας»
[Εισηγητής: Ο κ. Γαλάνης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «: Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας με την ΑΜΚΕ «Go2gether» για την υλοποίηση κατ’ οίκων παρεμβάσεων και παρεμβάσεων στην Κοινότητα με την ονομασία «Go2gether επισκέψεις ζωής».
[Εισηγητής: Ο κ. Γαλάνης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αμφιλοχίας, έτους 2024».
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δ.Λ.Τ. Αμφιλοχίας, έτους 2024»
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Παραχώρηση χώρου 58 στρεμμάτων του Αγρίλου στις 16-17 Αυγούστου στην ALNIK Καλλιτεχνικές Παραγωγές».
[Εισηγήτρια : Η κ. Φίλου Ειρήνη (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Στρατηγικής ΟΧΕ των Δήμων Αμφιλοχίας και Ακτίου -Βόνιτσας».
[Εισηγητής: Ο κ. Τορουνίδης Αθανάσιος (Δήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Κατανομή «Β ΄ κατανομή 2024» στις σχολικές επιτροπές».
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 (ΜΠΔΣ )2025-2028».
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Oλοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2024 (Ο.Π.Δ.- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων)».
[Εισηγητής: Ο Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 10ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2024».
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)]

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπούλιας Γρηγόριος