Υπηρεσίες συμβούλου για προετοιμασία σύνταξης φακέλου χρηματοδοτησης στο πρόγραμμα Αντωνης Τρίτσης , Πρόσκληση ΑΤ 04