Συντήρηση εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Αμφιλοχία: 13-11-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.  15712

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                            ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                                                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  1. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας  Επισκευή και συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων
  2. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 70-6262.005  ποσού 1.178,00€
  3. Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά  μέχρι και την Τρίτη 14-11-2017  και ώρα 12.00 μ σας για εργασίες συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων στον οικισμό Αμοργιανών της Δ.Ε. Ινάχου και στη δημοτική κοινότητα Αμφιλοχίας  του Δήμου Αμφιλοχίας.

 

Η εργασία αυτή αφορά:

Την αφαίρεση των σχαρών των φρεατίων των ομβρίων υδάτων, την επισκευή και συντήρηση των εν λόγων φρεατίων  στα δίκτυα ομβρίων υδάτων –φρεατίων . Στην εργασία συμπεριλαμβάνεται η αφαίρεση  και η  απομάκρυνση όλων των υπαρχόντων φθαρμένων και ελαττωματικών υλικών , η εργασία της επισκευής που περιλαμβάνει τη συγκόλληση αυτών όπου υπάρχει φθορά και τον χρωματισμό τους  καθώς  και  η επανατοποθέτηση  των σχαρών των φρεατίων .

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός  3 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Αλπός Γεώργιοςπρόσκληση υποβολής προσφροράς Α 765