Συντήρηση αθλητικών υποδομών Δήμου ( γήπεδα Μενιδίου και Φλωριάδας)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 2/5/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.      3927

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                               ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                        Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας συντήρηση αθλητικών υποδομών Δήμου Αμφιλοχίας ( Γήπεδα Μενιδίου και Φλωριάδας)
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 15-6262.004 «Συντήρηση αθλητικών υποδομών  Δήμου Αμφιλοχίας ( γήπεδα Μενιδίου και Φλωριάδας  » ποσού 14.000,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την  Πέμπτη 3-5-2018 και ώρα 9.30 π .μ.

α/α Περιγραφή

Εργασίας

κωδικός μ.μ. ποσότητες Επανα-

λήψεις

Σύνολο Εκτιμώ-

μενη

Τιμή €)

Δαπάνη €
1 Κούρεμα χλοοτάπητα με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοτπική

εξάρτηση

Σ.Τ4.8.2 στρ 11,10 30 333,00 22,50 7.492,50
2 Αερισμός χλοοτάπητα ΣΤ,10 στρ 11,10 1 11,10 15,00 166,50
3 Λίπανση χλοοτάπητα ΣΤ3.4 στρ 11,10 2 22,20 11,25 249,75
4 Κυλίνδρισμα Χλοοτάπητα 0 στρ 11,10 5 55,50 10,00 555,00
5 Διαγράμμιση χλοοτάπητα 0 τμχ 1 28 28,00 55,00 1.540,00
6 Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες          ( αυτοματοποιημένο) ΣΤ2.5 στρ 11,10 122 1.354,20 0,95 1.286,49
            Σύνολο 11.290,24
            Φ.Π.Α.24 % 2.709,66
            Γενικό Σύνολο 13.999,90

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί τεχνικές προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Διατίθενται επίσης σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

 

 

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς