Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία: 18-4-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.  3483

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                               ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας
  4. Τον  ΚΑ 25-6264.001 ( Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού) του προϋπολογισμού έτους 2018για την ΠΑΥ  392/23-3-2018 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 35/ 23-3-2018απόφαση της Ο.Ε.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για την συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού

στην τοπική κοινότητα Αλευράδας

Θέση Κλέφτη : Αντικατάσταση πυκνωτή 50μf,  220V

Θέση Παλαιοχωράκι: Αντικατάσταση γενικών ασφαλειών πίνακα

Θέση Συκιά: Αντικατάσταση βλάβης ηλεκτρικού πίνακα – Αντικατάσταση ηλεκτρονικού οργάνου – φλοτέρ – έλεγχος γραμμής φλοτέρ ( διακοπή στη διαδρομή)

στην τοπική κοινότητα Τρικλίνου

Θέση Γέφυρας Τατάρνας μεσαία δεξαμενή: Αντικατάσταση μπαταρίας τροφοδοσίας στο σύστημα επικοινωνίας γεώτρησης μοτέρ – δεξαμενών

Αντλιοστάσιο ύδρευσης οικισμού Τρικλίνου: Αντικατάσταση φλοτέρ δεξαμενής

Θέση Μεσαίο Αντλιοστάσιο: Αντικατάσταση κυρίως ρελέ 22kw 380V πηνίο 220V

Αντλιοστάσιο ύδρευσης προς Πετρώνα:: Λόγω καιρικών φαινομένων ( ρίψη κεραυνού κοντά στο αντλιοστάσιο υπέστη βλάβη ο κεντρικός πίνακας: Αντκατάσταση ρελέ αστέρα 380V πηνίο 220V 12 kw – Θερμιικό εξάρτημα 17Α σε     25 Α- Μετρητής 220 V/ 24V γραμμής φλοτέρ – Μικρορελέ 24 V- Τρεις γενικές ασφάλειας 63 A τήξεως.

τοπική κοινότητα Γιαννοπούλου :Αντικατάσταση βλάβης ηλεκτρικού πίνακα

Αντλιστάσιο ύδρευσης:

τοπική κοινότητα Πετρώνας:

Θέση αντλιοστάσιο ύδρευσης Τρικλίνου: Αντικατάσταση επιτηρητού φάσεων 380V πηνίο 220V.

ΘέσηΥπαπαντή: Αντικατάσταση επιτηρητού φάσεων 380V πηνίο 220V.

Θέση Γούβα: Σύνδεση μοτέρ

Θέση αντλιοστάσιο  Τρικλίνου: Αντικατάσταση κυρίως ρελέ 7,5 KW 380v πηνίο 220V

τοπική κοινότητα Αμοριανών:

Θέση Στρογγυλό: Αντικατάσταση βλάβης  παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στους αναμεταδότες

Τοπική κοινότητα Χαλκιοπούλου

Θέση παλαιό Χαλκιόπουλο: Αποκατάσταση βλάβης ηλεκτρικού πίνακα (πτώση Θερμικού)

Τοπική κοινότητα Εμπεσού

Θέση Συκιά: Αντικατάσταση βλάβης γραμμής φλοτέρ.

Τοπική κοινότητα Βρουβιανών:

Θέση Αγ. Βλάσιος: Έλεγχος υποβρυχίου μοτέρ- έλεγχος γραμμής φλοτέρ – αντικατάσταση μικρορελέ φλοτέρ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή

Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού  Τ.Κ.    Αλευράδας, Τρικλίνου, Γιαννοπούλου, Πετρώνας,Αμοργιανών,  Περδικακίου,  Εμπεσού ,Βρουβιανών

Ποσό Κατ΄αποκοπή
  Σύνολο 2.650,00€
  Φ.Π.Α. 24% 636,00€
  Γενικό Σύνολο 3.286,00€

 

      Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε τις προσφορές σας μέχρι την

Πέμπτη  19-4-2017και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 10 ημερών.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

 

 

 

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς