Σύνθεση ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ – ΚΕ.ΔΑ – ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σύνθεση ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ – ΚΕ.ΔΑ – ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμφιλοχίας και ορίστηκαν οι Προόεδροι, οι Αντιπρόεδροι και τα Μέλη της ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ, της ΚΕ.ΔΑ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

  • Πρόεδρος της ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ ορίστηκε η κα. Ντρούτση Ζωή.
  • Πρόεδρος της ΚΕ.ΔΑ ορίστηκε ο κ. Μπεχλιόλης Νικόλαος.
  • Πρόδρος του Λιμενικού Ταμείου ορίστηκε ο κ. Διγώνης Κωνσταντίνος.