« Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης »

Σας καλούμε στην συνεδρίαση , που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00  στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , ενόψει κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων & του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας .

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης